• Membranpumpar

DMH

Lämplig för:
 • Biobränsle
 • Flaskdiskning
 • CIP/SIP
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Gruvdrift
 • Målningssystem
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Industrivärme
 • Vattenförsörjning - Industri
 • Vattenbehandling - Industri
 • Industriellt spillvatten
 • Återanvändning vatten
 • Behandling av dricksvatten
 • Spillvattenbehandling
 • Tillförsel av kemikaler och gödning

Kolv/Membran doseringspumpar med extern motor och hydraulisk drift

Max. flöde
2300 l/h
Vätsketemperatur
-10 .. 90 °C
Max. tryck
200 bar
p max.
200 bar