• Membranpumpar

DMX

Lämplig för:
  • Industrivärme
  • Avsaltning
  • Vattenförsörjning - Industri
  • Industriellt spillvatten
  • Behandling av dricksvatten
  • Spillvattenbehandling
  • Tillförsel av kemikaler och gödning

Membrandoseringspumpar med extern motor

Max. flöde
4000 l/h
Vätsketemperatur
-10 .. 70 °C
Max. tryck
10 bar
p max.
12 bar