• Dränkbara spillvattenpumpar

DP

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus
  • Avvattning av gruva
  • Transport av spillvatten

Grundfos dränkbara dräneringspumpar (DP) finns med motorstorlekar mellan 09 och 2,6 kW. Pumparna är försedda med halvöppna, flerbladiga pumphjul som släpper klarar fasta partiklar på upp till 10 mm.

Max. flöde
14 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
25 m
p max.
6 bar