Energy audit

Grundfos Energy Audit är ett diagnostikverktyg som Grundfos utvecklat för att identifiera onödig energiförbrukning i pumpsystem, utgående från mätningar på plats över en tidsperiod. Utifrån mätningarna föreslår vi ändringar för att förbättra energieffektiviteten.Den slutliga rapporten visar potentiella besparingar, minskning av CO2-utsläpp samt återbetalningstid för investeringen.