Grundfos GO

Lämplig för:
  • Spillvattenbehandling
  • Grundvatten för jordbruk

Marknadens mest omfattande plattform för mobil pumpstyrning, övervakning och driftassistans -ett mobilt kommunikationsverktyg som underlättar för dig i ditt dagliga arbete.