Grundfos GO

Marknadens mest omfattande plattform för mobil pumpstyrning, övervakning och driftassistans -ett mobilt kommunikationsverktyg som underlättar för dig i ditt dagliga arbete.