Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett internet/GPRS-baserat övervaknings-, kontroll- och rapporteringssystem för pumpinstallationer. Få enkel tillgång till data och larm från pumpar, styrenheter, sensorer och mätare.

Produkten kanske inte säljs i ditt land