Grundfos Remote Management

Lämplig för:
  • Spillvattenbehandling
  • Grundvatten för jordbruk
  • Livestock watering
  • Pivot
  • Jordbruk ytvatten

Grundfos Remote Management är ett internet/GPRS-baserat övervaknings-, kontroll- och rapporteringssystem för pumpinstallationer. Få enkel tillgång till data och larm från pumpar, styrenheter, sensorer och mätare.

Produkten kanske inte säljs i ditt land