Grundfos Utility Analytics

Grundfos Utility Analytics är en abonnemangsbaserad programvara för vatten- och avloppsnät som är utvecklad i samarbete med Baseform. Det är en av de mest omfattande digitala lösningarna på marknaden som ger dig en unik möjlighet att använda stora mängder data samt övervaka, analysera, förutse och planera i närapå realtid, så att du kan öka anläggningens driftseffektivitet, minska vattenförluster samt prioritera och planera underhåll och investeringar optimalt.