• Tryckstegringsanläggning

Hydro MPC

Nyckelfärdiga tryckstegringssystem

Max. flöde
85 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
161 m
p max.
16 bar