• Tryckstegringsanläggning

Hydro MPC-E

Lämplig för:
 • Microsprej
 • Frost protection
 • Pivot
 • Jordbruk ytvatten
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
 • Fjärrkyla
 • Fjärrvärme
 • Behandling av dricksvatten
 • Bevattning
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Industrivärme
 • Tvätt och rengöring
 • Vattenförsörjning - Industri
 • Vattendistribution
 • Spillvattenbehandling

Tryckstegringssystem med MGE-motorer

Max. flöde
85 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
161 m
p max.
16 bar