Hydro MPC-E

Tryckstegringssystem med MGE-motorer

Max. flöde
86 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
161 m
p max.
16 bar