• Tryckstegringsanläggning

Hydro Multi-E

Lämplig för:
  • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
  • Fjärrkyla
  • Fjärrvärme
  • Vattenförsörjning - Industri
  • Vattenbehandling - Industri
  • Vattendistribution
  • Microsprej
  • Frost protection
  • Pivot
  • Jordbruk ytvatten

Nyckelklara tryckstegringssystem

Max. flöde
47 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
163 m
p max.
25 bar