• Tryckstegringsanläggning

Hydro Solo-E

Hydro Solo-E är ett helt optimerat tryckstegringssystem som är konstruerat för system där det är avgörande att hålla konstant tryck. Den har konstanttrycksreglering, flödesberäkning och plug and pump-installation.

Max. flöde
102 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
148 m
p max.
16 bar