• Tryckstegringsanläggning

Hydro Solo-E

Lämplig för:
  • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
  • Vattendistribution
  • Microsprej
  • Frost protection
  • Pivot
  • Jordbruk ytvatten

Nyckelklara tryckstegringssystem

Max. flöde
102 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
148 m
p max.
16 bar