Svavelvätelösning

Lämplig för:

Svavelväte (H2S) orsakar dålig lukt och korrosion i avloppssystem, men kan också vara en allvarlig hälsorisk för driftpersonal. Grundfos svavelvätelösning övervakar automatiskt faktiska förhållanden i avlopp och gatubrunnar. Den mäter all förekomst av H2S i gatubrunnen. Baserat på dessa mätningar fastställs optimal dosering, som sedan används i spillvattnet de följande dagarna. Över tid anpassas doseringen efter daglig och säsongsbaserad variation. Resultatet? Effektivt avlägsnande av dålig lukt och korrosion samt reducerad kemikalieförbrukning.