• Tryckstegringsanläggning

JP PT-H boosters

JP PT-H är en tryckstegringsenhet som består av en horisontell trycktank och en självsugande, enstegs centrifugalpump. JP PT-H är konstruerad för olika trädgårds- och hushållsapplikationer.

Max. flöde
6 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
49 m