• Tryckstegringsanläggning

JP PT-H boosters

Lämplig för:
  • Vattenförsörjning, en- och tvåfamiljshus
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus
  • Regnvattenuppsamling, en- och tvåfamiljshus

JP PT-H är tryckstegringsenheter som består av en horisontell trycktank och en självsugande enstegs centrifugalpump med pumphus av rostfritt stål. Konstruerad för många olika applikationer i trädgård och hushåll, inklusive vattenförsörjning och vattentransport inom hemmet.

Max. flöde
6 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
49 m