• Tryckstegringsanläggning

JP PT-V boosters

Lämplig för:
  • Vattenförsörjning, en- och tvåfamiljshus
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus
  • Regnvattenuppsamling, en- och tvåfamiljshus

JP PT-V är tryckstegringsenheter som består av en vertikal trycktank och en självsugande enstegs centrifugalpump med pumphus av rostfritt stål. Konstruerad för många olika applikationer i trädgård och hushåll, inklusive vattenförsörjning och vattentransport inom hemmet.

Produkten kanske inte säljs i ditt land