• Tryckstegringsanläggning

JPD boosters

JPD tryckstegringsenheter består av en trycktank och en självsugande enstegs centrifugalpump med pumphus av gjutjärn. Avsedd för applikationer med djupborrade brunnar.

Produkten kanske inte säljs i ditt land