JPD boosters

JPD tryckstegringsenheter består av en trycktank och en självsugande enstegs centrifugalpump med pumphus av gjutjärn. Avsedd för applikationer med djupborrade brunnar.

Den här artikeln tillverkas inte längre! Använd vårt verktyg för att hitta rätt ersättningspump.