• Tryckstegringsanläggning

JPD boosters

Lämplig för:
  • Vattenförsörjning, en- och tvåfamiljshus
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus
  • Regnvattenuppsamling, en- och tvåfamiljshus

JPD tryckstegringsenheter består av en trycktank och en självsugande enstegs centrifugalpump med pumphus av gjutjärn. Avsedd för applikationer med djupborrade brunnar.

Produkten kanske inte säljs i ditt land