KWM

Lämplig för:
  • Behandling av dricksvatten
  • Översvämningsreglering
  • Spillvattenbehandling
  • Jordbruk ytvatten

KWM-pumpen för blandat flöde är konstruerad för stort flöde vid medelstor lyfthöjd.

Produkten kanske inte säljs i ditt land