Laserinriktning

Exakt uppriktning av pumpmotoraxel för att minska pumpslitaget och optimera verkningsgraden