LC 231

LC 231 är lämplig för styrning av en till två dränkbara pumpar: • Tömnings- och fyllningsfunktioner för varierande applikationer • Två varianter täcker 1 eller 2 pumpsinstallationer, både för 1- och 3-fas pumpar • Certifierat inbyggt motorskydd samt mätning av ström • Integrerad Bluetooth SMART för dongelfri anslutning till Grundfos GO Remote • Användarvänlig övervakning och styrning via CIM-moduler • Enkel installation och uppstart med uppstartsguiden • 1-12 Amp för 1 pump, 1-9 Amp för 2 pumpar