LC 231

Lämplig för:

Lämplig för dränkbara pumpar 1 eller 2 pumpar. • Tömnings- och fyllningsfunktioner för varierande applikationer • Två varianter täcker 1 eller 2 pumpsinstallationer, både för 1- och 3-fas pumpar • Certifierat inbyggt motorskydd samt mätning av ström • Integrerad Bluetooth SMART för dongelfri anslutning till Grundfos GO Remote • Användarvänlig övervakning och styrning via CIM-moduler • Enkel installation och uppstart med uppstartsguiden 1-12 A 1 pump 1-9A 2 pumpar