LC 241

LC 241 är serie styrenheter för nivåreglering av tömnings- och fyllningsapplikationer och erbjuder ett omfattande utbud av funktioner för avloppsvattenpumpsystem, övervakning och styrning av en eller två pumpar, upp till 72 Amp. LC 241 är en styrskåpslösning av metall eller plast som erbjuder modularitet och anpassning efter dina behov. • Tömnings- och fyllningsfunktioner för varierande applikationer • Kundanpassade skåpslösningar • DOL, SD och Soft-startversioner för stora pumpar • Integrerad Bluetooth SMART för dongelfri anslutning till Grundfos GO Remote • Användarvänlig övevaknig och styrning via CIM-moduler •Enkel installation och uppstart med uppstartsguiden