• Horisontella pumparmed delat hölje

LS

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
 • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
 • Fjärrkyla
 • Fjärrvärme
 • Process liquids transfer
 • Kylning
 • Industrivärme
 • Avsaltning
 • Industrial process water treatment
 • Behandling av dricksvatten
 • Bevattning
 • Dagvattenintag
 • Vattendistribution

LS, som är en horisontell pump med delat hölje, dubbla insug och dubbla pumphus, är avsedd för applikationer med stort flöde, lågt NPSH och hög verkningsgrad.

Produkten kanske inte säljs i ditt land