• Cirkulationspumpar

MAGNA1

Lämplig för:
  • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Fjärrkyla
  • Fjärrvärme
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Kylning
  • Industrivärme

Det enkla alternativet för ett väl utfört jobb. Produkten har ett intuitivt användargränssnitt, som är särskilt lämpligt för utbyte av äldre cirkulationspumpar. Det idealiska valet när grundfunktion behövs

Produkten kanske inte säljs i ditt land