• Cirkulationspumpar

MAGNA1 N

Lämplig för:
  • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Fjärrkyla
  • Fjärrvärme
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Kylning
  • Industrivärme

MAGNA1 N är en variant av rostfritt stål för applikationer för medier som kräver detta (exempelvis tappvarmvatten). Med MAGNA1 utförs jobbet intuitivt och effektivt.

Produkten kanske inte säljs i ditt land