• Cirkulationspumpar

MAGNA3 N

Få alla fördelar och klassens bästa energieffektivitet med MAGNA3 i en rostfri variant om mediat kräver detta (t.ex. tappvarmvatten)

Max. flöde
71 m³/h
Vätsketemperatur
-10 .. 110 °C
Max. tryck
18 m
p max.
10 bar