• Cirkulationspumpar

MAGNA3 N

Lämplig för:
  • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Fjärrkyla
  • Fjärrvärme
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Kylning
  • Industrivärme

Få alla fördelar och klassens bästa energieffektivitet med MAGNA3 i en rostfri variant om mediat kräver detta (t.ex. tappvarmvatten)

Max. flöde
71 m³/h
Vätsketemperatur
-10 .. 110 °C
Max. tryck
18 m
p max.
10 bar