• Cirkulationspumpar

MAGNA3

Lämplig för:
  • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Fjärrkyla
  • Fjärrvärme
  • Industrivärme

Den mångsidiga cirkulationspumpen Grundfos MAGNA3 är premiumvalet när styrning och övervakning av system är av vikt. MAGNA3 har stöd för fieldbus via olika CIM moduler (tillbehör) och har en TFT-display för intuitiv konfiguration av de intelligenta funktionerna.

Max. flöde
81 m³/h
Vätsketemperatur
-10 .. 110 °C
Max. tryck
18 m
p max.
16 bar