MS6000P

Lämplig för:
  • Microsprej
  • Frost protection
  • Grundvatten för jordbruk
  • Pivot

Grundfos MS6000 submersible motor offers high motor efficiency which contributes to improved economy of the entire pump system.

Produkten kanske inte säljs i ditt land