• Avloppspumpstationer

Multilift

MULTILIFT är kompakta lyftstationer för uppsamling och bortskaffning av spillvatten i ett enda förmonterat paket inuti byggnader. MULTILIFT är komplett med en fast styrenhet och är helt automatisk.

Max. flöde
17 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
46 m