• Avloppspumpstationer

Multilift

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Dränerings-, spillvatten- och avloppssystem

Max. flöde
17 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
46 m