• Avloppspumpstationer

M

MULTILIFT M är en kompakt allt-i-ett-lyftstation avsedd för uppsamling och bortskaffning av spillvatten från enfamiljshus. Den har en uppsamlingstank på 93 liter.

Max. flöde
17 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
21 m