• Avloppspumpstationer

M

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Grundfos MULTILIFT M avloppspumpstationer är allt i ett-lösningar med uppsamlingstank på 93 liter samt Vortex-pumphjul, avsedda för uppsamling och pumpning av hushållsspillvatten från valda sanitärenheter, speciellt för enfamiljshus.

Max. flöde
17 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
21 m