• Avloppspumpstationer

MD

MULTILIFT MD är en allt-i-ett lyftstation med dubbelpump, avsedd för uppsamling och bortskaffning av spillvatten från flerfamiljshus och små kommersiella byggnader. Den har en uppsamlingstank på 130 liter.

Max. flöde
17 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
21 m