• Avloppspumpstationer

MD

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Grundfos MULTILIFT MD avloppspumpstationer med dubbelpump är allt i ett-lösningar med uppsamlingstank på 130 liter, avsedda för uppsamling och pumpning av hushållsspillvatten från valda sanitärenheter, speciellt för flerfamiljshus.

Max. flöde
17 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
21 m