• Avloppspumpstationer

MSS

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Grundfos MULTILIFT MSS kompakta avloppspumpstationer är allt i ett-lösningar med liten uppsamlingstank på 44 liter samt Vortex-pumphjul, avsedda för uppsamling och pumpning av hushållsspillvatten från valda sanitärenheter, speciellt för enfamiljshus.

Produkten kanske inte säljs i ditt land