• Centrifugalpump direktkopplad enstegs

NBE Series 2000

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
 • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
 • Fjärrkyla
 • Fjärrvärme
 • Biobränsle
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Gruvdrift
 • Bearbetning
 • Avvattning av gruva
 • Tvätt och rengöring
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Industrivärme
 • Behandling av dricksvatten
 • Bevattning
 • Vattendistribution
 • Spillvattenbehandling

Direktkopplade centrifugalpumpar enligt EN 733 med MGE-motor

Produkten kanske inte säljs i ditt land