• Centrifugalpump direktkopplad enstegs

NBG

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
 • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
 • Fjärrvärme
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Gruvdrift
 • Avvattning av gruva
 • Tvätt och rengöring
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Industrivärme
 • Bevattning
 • Vattendistribution

Direktkopplade pumpar enligt ISO 2858

Max. flöde
1029 m³/h
Vätsketemperatur
-25 .. 140 °C
Max. tryck
230 m
p max.
25 bar