• Centrifugalpump distanskopplad enstegs

NK

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
 • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
 • Fjärrkyla
 • Fjärrvärme
 • Flaskdiskning
 • CIP/SIP
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Gruvdrift
 • Bearbetning
 • Avvattning av gruva
 • Filtrering
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Brandskydd - Industri
 • Industrivärme
 • Vattenförsörjning - Industri
 • Behandling av dricksvatten
 • Bevattning
 • Dagvattenintag
 • Vattendistribution
 • Spillvattenbehandling

Standardcentrifugalpumpar. OBS: Faktiska data kan skilja sig från visade data.

Max. flöde
1318 m³/h
Vätsketemperatur
-25 .. 120 °C
Max. tryck
177 m
p max.
16 bar