• Centrifugalpump distanskopplad enstegs

NKG Bare shaft

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
 • Fjärrvärme
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Gruvdrift
 • Avvattning av gruva
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Industrivärme
 • Bevattning
 • Dagvattenintag
 • Vattendistribution

Pumpar med öppen axel enligt ISO 2858

Produkten kanske inte säljs i ditt land