• Centrifugalpump distanskopplad enstegs

NKGE

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
 • Fjärrvärme
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Gruvdrift
 • Avvattning av gruva
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Industrivärme
 • Bevattning
 • Dagvattenintag
 • Vattendistribution

Standardpumpar enligt ISO 2858 med MGE-motor

Max. flöde
509 m³/h
Vätsketemperatur
-25 .. 120 °C
Max. tryck
69 m
p max.
16 bar