• Centrifugalpump direktkopplad enstegs

NS

Lämplig för:
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus
  • Regnvattenuppsamling, en- och tvåfamiljshus

Grundfos NS är centrifugalpumpar avsedda för uppfodring av vatten i installationer inom hushåll, industri och jordbruk. Finns i två versioner: Pumpar med enkla pumphjul och pumpar med dubbla pumphjul

Produkten kanske inte säljs i ditt land