PM 1

Lämplig för:

Grundfos tryckregulatorer PM 1 är konstruerade för automatisk till/från-reglering av Grundfospumpar och vattenförsörjningspumpar från tredje part.

Vätsketemperatur
0 .. 60 °C