PM Rain

Lämplig för:

Grundfos Pressure Manager Rain är en sammankopplingsenhet som gör att du kan använda uppsamlat regnvatten, med fördelen att ha vattenledningsvatten som reserv.

Produkten kanske inte säljs i ditt land