GT-HR

Lämplig för:

Tankarna GT-HR är trycktankar av stål, med icke utbytbart gummimembran, förladdade med kväve. Rekommenderat användningsområde: Uppvärmningsvatten.

Vätsketemperatur
0 .. 90 °C
p max.
6 bar