GT-HR

GT-HR är en trycktank av stål med ett icke utbytbart och giftfritt gummimembran som är inneslutet med komprimerad kvävgas och är avsedd för uppvärmt och kylt vatten. GT-HR-tankar kan användas för alla Grundfos-pumpar.

Vätsketemperatur
0 .. 90 °C
p max.
6 bar