GT-U

Lämplig för:

Tankarna GT-U är trycktankar av stål, med utbytbar, giftfri blåsa av butylgummi, omsluten av komprimerad kvävgas. Rekommenderat användningsområde: Gråvatten och dricksvatten.

Vätsketemperatur
0 .. 70 °C
p max.
25 bar