GT-U+

Tankarna GT-U+ är trycktankar av stål, med utbytbar, giftfri blåsa av butylgummi, omsluten av komprimerad kvävgas, försedda med manometer och anslutning för tryckbrytare. Rekommenderat användningsområde: Uppvärmningsvatten, kylt vatten, gråvatten och dricksvatten.

Produkten kanske inte säljs i ditt land