PS.R

PS.R är ett rotationsformat utbud av prefabricerade pumpstationer i polyeten. Detta sortiment finns tillgängligt med en sumpdiameter från 500 mm till 1700 mm, med ett djup på upp till 6 m. PS.R-sortimentet kan utrustas med avloppspumpar upp till 7,5 kW.