RMQ

Lämplig för:
  • Regnvattenuppsamling, en- och tvåfamiljshus

Grundfos RMQ är enheter för uppsamling av regnvatten, avsedda för övervakning och styrning av regnvattensystem enligt EN 1717.

Produkten kanske inte säljs i ditt land