RSI

Lämplig för:
  • Solenergilösningar för vatten
  • Livestock watering
  • Solar boosting and water supply solutions

Renewable Solar Inverter är en icke nätansluten soldriven frekvensomformare som utvidgar familjen av soldrivna pumpsystem. RSI fungerar med dränkbara flerstegs- och enstegspumpar

Produkten kanske inte säljs i ditt land