RSI

Renewable Solar Inverter är en icke nätansluten soldriven frekvensomformare som utvidgar familjen av soldrivna pumpsystem. RSI fungerar med dränkbara flerstegs- och enstegspumpar