• Dränkbara spillvattenpumpar

Område 70 => 155 kW

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Industriellt spillvatten
  • Översvämningsreglering
  • Spillvattenbehandling
  • Transport av spillvatten

Avloppspumpar

Produkten kanske inte säljs i ditt land