• Dränkbara grundvattenpumpar

SB

SB är en dränkbar flerstegs tryckstegringsenhet avsedd för hushållsapplikationer. SB kräver en extern styrenhet som Grundfos PM1 eller PM2 för att möjliggöra fullständig pumpstyrning med användarvänligt gränssnitt.

Max. flöde
7 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
45 m