• Dränkbara grundvattenpumpar

SB

Lämplig för:
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus
  • Regnvattenuppsamling, en- och tvåfamiljshus

Grundfos SB är dränkbara flerstegspumpar, avsedda för pumpning av rent vatten, för hushållstankar, grunda brunnar eller regnvattenapplikationer.

Max. flöde
7 m³/h
Max. tryck
45 m