• Tryckstegringsanläggning

SCALA

Lämplig för:
  • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
  • Vattenförsörjning, en- och tvåfamiljshus
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus
  • Regnvattenuppsamling, en- och tvåfamiljshus

Grundfos SCALA är ett fullt integrerat, tryckstegringsenhet i hushållsapplikationer, utformad för tryckhöjning i en- och tvåfamiljshus.

Max. flöde
5 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 45 °C
Max. tryck
47 m