• Tryckstegringsanläggning

SCALA

SCALA är integrerade självsugande allt-i-ett tryckstegringsanordningar avsedda för hushållsbruk. Tryckstegringsenheterna säkerställer konstant försörjning av rent vatten till hushåll, trädgårdar och lätta kommersiella applikationer.

Max. flöde
5 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 45 °C
Max. tryck
47 m