• Dränkbara spillvattenpumpar

SE1/SEV

Grundfos dränkbara avloppspumpar SE (1,1-11 kW) är försedda med antingen S-tube®- (SE1) eller SuperVortex-pumphjul (SEV). Den fria passagen genom pumpen varierar mellan 50 och 100 mm, beroende på storlek.

Max. flöde
81 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
44 m
p max.
6 bar