• Dränkbara spillvattenpumpar

SEV

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Återanvändning vatten
  • Översvämningsreglering
  • Spillvattenbehandling
  • Transport av spillvatten

Grundfos dränkbara avloppspumpar SEV (1,1-11 kW) är försedda SuperVortex-pumphjul. Den fria passagen genom pumpen varierar mellan 50 och 100 mm, beroende på storlek.

Max. flöde
40 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
44 m
p max.
6 bar