• Dränkbara spillvattenpumpar

SEG

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus
  • Översvämningsreglering
  • Transport av spillvatten

Grundfos dränkbara avloppspumpar SEG med skärsystem (0,9-4 kW) är avsedda för pumpning av spillvatten, slamhaltigt vatten och avloppsvatten. Försedda med patenterat skärsystem för att finfördela mediet.

Max. flöde
10 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
48 m
p max.
6 bar