Float switches

Flottörbrytare för nivåstyrning/övervakning av tryck, flöde och temperatur i tankar, pumpstationer och liknande applikationer.

Vätsketemperatur
0 .. 100 °C